Τέλος στις αναίτιες δαπάνες για τον τουρισμό (Εφημερίδα FREE SUNDAY)