Τέλος οι ουρές για την κατάθεση δικογράφων (Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ)