Ομιλία του Γ.Γ. ΥΔΔΑΔ προς τους δικαστικούς επιμελητές

Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας ως εκπρόσωπος της ελληνικής πολιτείας και ως γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε μια σημαντική στιγμή για τους νέους επιτυχόντες δικαστικούς επιμελητές, αλλά και για ολόκληρο τον κλάδο των δικαστικών επιμελητών.

Το λειτούργημα των δικαστικών επιμελητών το συναντάμε από τα αρχαίου χρονιά, στην αρχαία Αθήνα και όχι μόνο και αποτελεί πυλώνα αλλά και αναπόσπαστο κρίκο στην αλυσίδα της απονομής της πολιτικής δίκης.

Από την μακροχρόνια εμπειρία μου, ως μάχιμος δικηγόρος, μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως χωρίς τη λειτουργική παρεμβολή του δημόσιου λειτουργού – δικαστικού επιμελητή, στην απονομή της δικαιοσύνης, οι αποφάσεις των δικαστηρίων θα ήταν γράμμα κενού περιεχομένου αφού το περιεχόμενο των αποφάσεων δεν θα μετουσιωνόταν ποτέ σε απτό αποτέλεσμα.

To λειτούργημα του δικαστικού επιμελητή, όπως σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να προστατεύεται με τέτοια θεσμική θωράκιση ώστε να παραμένει εγγύηση για τον πολίτη πως τα δικαιώματα αλλά και τα συμφέροντά του θα διασφαλιστούν μέσα στα πλαίσια του συντάγματός μας, της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Το δικαίωμα του πολίτη σε μια δίκαιη δική αλλά και η προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του στο πολύ δύσκολο στάδιο της εκτέλεσης, μπορούν να διασφαλιστούν μονό από έναν ελεύθερο, αξιοπρεπώς αμειβόμενο και αξιόπιστο δημόσιο λειτουργό.

 

Με αυτά τα κριτήρια η ελληνική πολιτεία θωράκισε, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, το λειτούργημα αυτό με τρεις σοβαρότατες νομοθετικές παρεμβάσεις της.

Πρώτον: ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την ευρωπαϊκή οδηγία 123/2006, γνωστή σε όλους ως «οδηγία Μπόλκεσταϊν», ψηφίζοντας το νόμο 3844/2010, όπου εξαιρείται ονομαστικώς το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή από την απελευθέρωση των υπηρεσιών, αλλά και εξαιρώντας επίσης από την ίδια απελευθέρωση την «δικαστική είσπραξη απαιτήσεων», καθήκον που έχει αποκλειστικά και μόνο ο δικαστικός επιμελητής.

Δεύτερον: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και συνυπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών, εκδόθηκε το Π.Δ. 68/1-7-2011 με το οποίο εξαιρείται, καθολικά, το επάγγελμα του Δικαστικού επιμελητή από το «άνοιγμα των επαγγελμάτων».

Όπως καλά γνωρίζετε, είναι το μοναδικό Π.Δ. που εκδόθηκε εμπρόθεσμα και το επάγγελμά σας διατηρεί περιορισμούς στην πρόσβαση και άσκησή του, δηλ. είναι το μόνο που εξαιρέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011.

Τρίτον: Πρόσφατα του Υπουργείο μας έφερε στη Βουλή των Ελλήνων και πλέον, από τις 25-7-2011 αποτελεί Νόμο του Κράτους (ν. 3994/2011), τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κατά την επεξεργασία των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, ο Κλάδος σας, κατέθεσε πολλές και εμπεριστατωμένες προτάσεις, οι περισσότερες των οποίων έγιναν αποδεκτές και ενσωματώθηκαν στον εν λόγω Νόμο.

Μέσα σ’ αυτές τις προτάσεις έγινε αποδεκτή και η πρόταση της Ομοσπονδίας σας, για τροποποίηση του άρθρου 122 του ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο πλέον, την ηλεκτρονική επίδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, θα διενεργεί αποκλειστικά ο δικαστικός επιμελητής.

Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, αποδεικνύει, πέραν πάσης αμφιβολίας, τη στάση της Ελληνικής Πολιτείας απέναντι στο λειτούργημά σας.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να εξάρω τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας σας και ιδιαίτερα του Προέδρου σας Διονύση Κριάρη αλλά και του πρώην Προέδρου Ευθύμη Πρεκετέ για την ανταγωνιστικότητα και τις απόψεις τους. Απόψεις που κρατούν ψηλά το λειτούργημα που εσείς οι νέοι δικαστικοί επιμελητές καλείσθε να υπηρετήσετε προς το συμφέρον της νομιμότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Σε εσάς όλους πλέον εναπόκειται το καθήκον να αποδεικνύετε με την καθημερινή σας στάση και λειτουργία σας, την αναγκαιότητα συνέχισης αυτού του καθεστώτος.

Στα χέρια σας βρίσκεται η υποχρέωση να συνεχίσετε να υπερασπίζεστε τους νόμους και το Σύνταγμα.