Συνέδριο «E-government Conference»

«Σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη» 

Ομιλία ΓΓ ΥΔΔΑΔ στο Συνέδριο «Egovernment Conference», Μαρούσι

16 Μαΐου 2013  

 

 

          Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

          Κύριοι Γενικοί Γραμματείς,

          Κύριοι Πρόεδροι,

          Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό,

<ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ PowerPoint 1: Αρχική Σελίδα >

          Επιτρέψτε μου κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσω για την τιμητική προς το πρόσωπό μου πρόσκληση να παραστώ και να παρουσιάσω μία σύντομη εισήγηση στο σημερινό Συνέδριο.

Είμαι βέβαιος ότι εκδηλώσεις σαν κι αυτή, με σωστή οργάνωση και τη συμμετοχή εγνωσμένης αξίας ανθρώπων της αγοράς και των επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προάγουν τις αναπτυξιακές στρατηγικές της κοινωνίας μας, ενδυναμώνουν το οικονομικό κλίμα της Χώρας και επιταχύνουν την πορεία μας προς την ανάκαμψη.

Και οι εκδηλώσεις αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, σήμερα με τη Χώρα μας να παραμένει στο κρίσιμο σταυροδρόμι που την έφεραν οι πρόσφατες περιπέτειες. Με τις σκληρές θυσίες του ελληνικού λαού και τη μεθοδική δουλειά όλων, αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης, που αποτέλεσε έναν από τους πιο δραματικούς σταθμούς της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας, και ήδη οι πρώτες αισιόδοξες ενδείξεις είναι ορατές.

Φυσικά, η οικονομική συγκυρία δεν ήλθε ούτε φεύγει μόνη. Αφήνει πίσω της μία γιγαντωμένη ηθική κρίση και τη διάχυτη έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους δημοκρατικούς θεσμούς, την Πολιτεία, τη Δημόσια Διοίκηση και αυτήν την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Σε κάθε σύγχρονο Κράτος – Δικαίου, όπως η Χώρα μας, η Δικαιοσύνη αποτελεί πυλώνα της Δημοκρατίας και του κοινωνικού βίου. Τα Δικαστήρια και οι θεσμοί απονομής και εφαρμογής του Δικαίου συνιστούν ένα ζωντανό και θεμελιώδους σημασίας «κύτταρο» του κοινωνικού ιστού, εγγύηση της ισονομίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η αποστολή της Δικαιοσύνης σε συνθήκες κρίσης εξοπλίζεται με ακόμη μεγαλύτερη σημασία και σπουδαιότητα.

 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού δικαστικού συστήματος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η πολυθρύλητη «επιτάχυνση» της απονομής της Δικαιοσύνης σε αυτήν τη Χώρα δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με νομοθετικές επεμβάσεις.

Η αλλαγή των διαδικασιών και η προσαρμογή τους στις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες χρειάζονται και απαιτούν τον ριζικό εκσυγχρονισμό των δομών και υποδομών του ελληνικού δικαστικού συστήματος.

Πράγματι, ο χώρος της Δικαιοσύνης αποτελεί προνομιακό πεδίο ανάπτυξης μίας σύγχρονης και φιλικής προς τον πολίτη πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης:

Οι δικαστικές δομές εκτείνονται γεωγραφικά σε κάθε σημείο της Χώρας. Οι υποθέσεις και οι λοιπές διαδικασίες που καθημερινώς απασχολούν τα ελληνικά Δικαστήρια αγγίζουν κάθε πολίτη και κάθε επιχείρηση. Κάθε ενέργεια εκσυγχρονισμού των διαδικασιών μεταφράζεται άμεσα σε ελάφρυνση του πολίτη, επιτάχυνση των διαδικασιών και εξοικονόμηση πολύτιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων.

Οι σχετικές μετρήσεις και τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι χαρακτηριστικά:

Στο πολύ πρόσφατο EU Justice Scoreboard 2013, που συντάχθηκε με δεδομένα και στοιχεία του έτους 2010, η Ελλάδα, δυστυχώς, εμφανίζεται ουραγός στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την καταγραφή και διαχείριση δικαστικών υποθέσεων, καθώς και στον βαθμό ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των διαδίκων και Δικαστηρίων.

Και τούτο παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ίδια μελέτη της Επιτροπής, η χρήση των νέων τεχνολογιών βελτιώνουν άμεσα τους ρυθμούς χειρισμού υποθέσεων από τα Δικαστήρια και μειώνουν τους συνολικούς χρόνους των σχετικών διαδικασιών.

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βαρύνεται με την ακέραιη πολιτική ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης μίας ευρείας δέσμης ενεργειών και μέτρων για την υιοθέτηση των διαδικασιών και μεθόδων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Το μείγμα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων του Υπουργείου εντάσσεται σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης με αρχή, μέση και τέλος, με προϋπολογισμούς έργων, περιγραφή χρονοδιαγραμμάτων και συνεχή επικαιροποίηση.

Το φιλόδοξο και πολυσχιδές action plan του Υπουργείου γα την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον ν. 3979/2011.

Επιπλέον, τελεί σε συμφωνία με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας μας με άλλα κράτη – μέλη και φορείς της Ε.Ε., όπως η EUROJUST για τη δικαστική συνεργασία, η CEPΕJ για τα στατιστικά της Δικαιοσύνης, το σύστημα ECRIS για την ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των αντιστοίχων τμημάτων ποινικού μητρώου της Ε.Ε., το σύστημα E-CODEX για τη διασυνοριακή πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη κ.α.

<ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ PowerPoint 2: Στρατηγικοί Στόχοι του ΥΔΔΑΔ>

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει τρία βασικά πεδία δράσης, τα οποία ταυτίζονται με τους τρεις κύριους άξονες λειτουργίας του δικαιοδοτικού μηχανισμού στη Χώρα μας: τη Δικαιοσύνη, τον Σωφρονισμό και τις Υποστηρικτικές αυτών λειτουργίες (φορείς και νομικά επαγγέλματα).

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του Προγράμματος Έργων για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη έχει δύο βασικές – οριζόντιες στοχεύσεις: αφ’ ενός τη βελτίωση και εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς την Κοινωνία και αφ’ ετέρου την ενίσχυση των μηχανισμών διοίκησης των εμπλεκόμενων φορέων της Δικαιοσύνης και του Σωφρονιστικού συστήματος.

Η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στον τομέα απονομής της Δικαιοσύνης θα έχει ως συνέπεια την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας των ελληνικών Δικαστηρίων και στη διευκόλυνση πρόσβασης στη Δικαιοσύνη κάθε πολίτη, με απόλυτη προτεραιότητα στις πλέον ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Σε επίπεδο διοίκησης, εξάλλου, επιδιώκεται η σημαντική εξοικονόμηση πόρων και η ριζική αναβάθμιση των συστημάτων συγκέντρωσης των απαραίτητων διοικητικών πληροφοριών, κυρίως των στατιστικών της Δικαιοσύνης, η κατάσταση των οποίων είναι σήμερα τουλάχιστον προβληματική.

Η ορθή, συνεπής και αξιόπιστη, αυτοματοποιημένη συγκέντρωση των στατιστικών θα έχει ευεργετικές συνέπειες τόσο για την εξασφάλιση της πλέον αποτελεσματικής κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού (δικαστών λειτουργών και υπαλλήλων), ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε Δικαστηρίου, όσο και για την ανάπτυξη καίριων και εύστοχων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης.

Στους κόλπους της σωφρονιστικής πολιτικής, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να οδηγήσουν στη βελτιστοποίηση των μηχανισμών επανένταξης και των λοιπών υπηρεσιών σωφρονισμού, με προτεραιότητα στη μεταχείριση των ευπαθών ομάδων κρατουμένων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες.

Παράλληλα, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα Καταστήματα Κράτησης θα μας παράσχει πολύτιμα εργαλεία για τη διαχείριση και τη διοίκηση των μονάδων και του έμψυχου δυναμικού του, με τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση πόρων και αύξηση παραγωγικότητας.

Άλλωστε, στο επίπεδο των υποστηρικτικών λειτουργιών, η χρήση και αξιοποίηση των αστείρευτων δυνατοτήτων που μας παρέχει η αλματώδης τεχνική ανάπτυξη των τελευταίων ετών αναμένεται να αναβαθμίσει τη διεθνή συνεργασία των ελληνικών δικαστικών αρχών με άλλους φορείς του εξωτερικού, ενώ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στα πεδία ανάπτυξης και άσκησης των νομικών επαγγελμάτων, όπως π.χ. του δικηγόρου ή του συμβολαιογράφου, με αισθητή διευκόλυνση της καθημερινότητας του νομικού της πράξης και εξοικονόμηση κόπου, κόστους και χρόνου.

<ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ PowerPoint 3: Στρατηγικές κατευθύνσεις του προγράμματος έργων>

Το Πρόγραμμα Έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης βασίζεται σε συγκεκριμένες στρατηγικές στοχεύσεις.

Η κυριότερη από αυτές είναι η ψηφιοποίηση των δικαστικών ροών και η εισαγωγή της έννοιας της «δίκης χωρίς χαρτί», του μοντέλου που έχει γίνει διεθνώς γνωστό ως «paperless trial».

Ο στόχος αυτός, περιλαμβάνει την υποκατάσταση της έντυπης επικοινωνίας με τους πολίτες και τους άλλους φορείς του δημοσίου από την ταχεία, αξιόπιστη και άμεσης απόκρισης ηλεκτρονική επικοινωνία.

Στόχος μας είναι κάθε διαδικαστικό βήμα, κάθε μορφή επικοινωνίας. Και για να γίνω πιο παραστατικός, μεταφράζουμε σήμερα τους κανόνες της κάθε δικονομίας (πολιτικής, ποινικής και διοικητικής) σε ψηφιακούς κώδικες, αποϋλοποιημένα έγγραφα και απομακρυσμένες διαδικασίες, χωρίς περιττό κόστος και χαμένο ωφέλιμο χρόνο.

Παράλληλα, το Υπουργείο μέσω της αξιοποίησης των νέων πληροφορικών συστημάτων σκοπεύει στη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας των φορέων της Δικαιοσύνης και του Σωφρονιστικού Συστήματος, καθώς και της Κεντρικής του Υπηρεσίας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, προβλέπεται η σταδιακή αντικατάσταση των ανεξάρτητων συστημάτων ομοειδών φορέων από κεντρικές υποδομές μεγάλης κλίμακας.

Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχθεί η ομογενοποίηση των αποσπασματικών και εντελώς ανόμοιων συστημάτων που σήμερα λειτουργούν, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, σε διάφορες υπηρεσίες (Δικαστήρια, Εισαγγελίες ή Καταστήματα Κράτησης).

Οι υποδομές αυτές θα εξυπηρετούν φορείς σε όλη την χώρα και θα επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας και πολλαπλά οφέλη κατά την ανάπτυξη και διαχείρισή τους.

Στο μεσοδιάστημα, τα έργα μικρότερης κλίμακας, (δηλαδή τα βραχυπρόθεσμα και πιλοτικά έργα), υλοποιούνται ήδη στοχευμένα και μεθοδικά, ώστε να επιτυγχάνουν τις όσο το δυνατό μεγαλύτερες και πιο άμεσες ωφέλειες, π.χ. σε υπηρεσίες με μεγάλο φόρτο εργασίας, σε Δικαστήρια ή τμήματα αυτών που απασχολούν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό προσώπων, όπως είναι η κατάθεση δικογράφων στο Πρωτοδικείο της Αθήνας και η μηχανογράφηση πολλαπλών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

Εξάλλου, κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων, γίνεται ειδική μέριμνα για τον συντονισμό με τις αναπτυσσόμενες υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπόλοιπου δημόσιου τομέα.

Δεν κτίζουμε, δηλαδή, ένα οικοδόμημα ξεκομμένο από τις λοιπές εθνικές πληροφοριακές δομές, αλλά απεναντίας εξασφαλίζουμε διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης και τον ανοικτό «διάλογο» με τα συγγενικά συστήματα άλλων φορέων, όπως είναι κατ’ εξοχήν οι φορολογικές Αρχές κ.α.

Έχοντας θέσει αυτούς τους φιλόδοξους στόχους και προκειμένου ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων αυτών να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση των άμεσα εμπλεκομένων φορέων, το Υπουργείο βρίσκεται σε στενή συνεργασία και συνεχή επαφή με τα αρμόδια στελέχη της Δικαιοσύνης και του Σωφρονιστικού Συστήματος.

<ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ PowerPoint 4: Μείγμα δράσεων>

Οι δράσεις ηλεκτρονικής δικαιοσύνης περιλαμβάνουν ένα μείγμα βραχυπρόθεσμων και μέσο-μακροπρόθεσμων δράσεων:

Οι βραχυπρόθεσμες δράσεις σκοπεύουν στην επίτευξη των μέγιστων ωφελειών με ελάχιστο κόστος με την εφαρμογή τους σε νευραλγικά σημεία της Δικαιοσύνης.

Πρόκειται για στοχευμένες δράσεις σε καίριους τομείς που σήμερα αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπισθούν με τεχνολογικά μέσα. Ουσιαστικά, οι άμεσες αυτές επεμβάσεις (όπως είναι η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων) παρέχουν σε κάθε εμπλεκόμενο μία μικρής έκτασης προσομοίωση της ψηφιακής Δικαιοσύνης του μέλλοντος.

Αντίθετα, οι μέσο-μακροπρόθεσμες δράσεις έχουν κεντρικό, μεγαλόπνοο και στρατηγικό χαρακτήρα. Αποσκοπούν σε ευρείες οικονομίες κλίμακας με στόχο ριζικές και μόνιμες βελτιώσεις των τομέων εφαρμογής τους.

 

< ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ PowerPoint 5: Μακροπρόθεσμα έργα>

Ειδικότερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει μελετήσει και αναπτύξει συγκεκριμένα μακροπρόθεσμα έργα, που περιλαμβάνουν:

Α) Την ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων σε όλο το φάσμα της Δικαιοσύνης (Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής Διαδικασίας (ΟΣΔΔΥ), με ψηφιοποίηση των ροών των υποθέσεων και επιμέρους λειτουργίες (ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονικές αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, ηλεκτρονικό πινάκιο και άλλες online υπηρεσίες εξυπηρέτησης δικαστών, δικηγόρων και κοινού). Σήμερα προετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης του σχετικού διαγωνισμού.

Β) Την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου Συστήματος Ψηφιακής Καταγραφής, Αποθήκευσης και Διάθεσης των Πρακτικών συνεδριάσεων των Δικαστηρίων, όλων των βαθμίδων της πολιτικής και -για πρώτη φορά- της ποινικής Δικαιοσύνης, η απονομή της οποίας αναμένεται να αναβαθμισθεί σε καθοριστικό βαθμό. Το έργο πραγματοποιείται με τη μορφή «Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα» και η Α΄ φάση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ήδη σήμερα, η μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση και αποθήκευση των πρακτικών είναι απτή καθημερινή πραγματικότητα σε ένα μεγάλο φάσμα των πολιτικών Δικαστηρίων της Χώρας.

Τα αποτελέσματα στην ποιότητα και ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης αλλά και στην εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων είναι κάτι παραπάνω από εμφανή και ευοίωνα για την επέκταση του θεσμού στο σύνολο των δικαστικών διαδικασιών.

Γ) Παραλλήλως, προχωρεί με σταθερούς και αμείωτους ρυθμούς το Εθνικό Ποινικό Μητρώο. Ψηφιοποιούνται τα επιμέρους ποινικά μητρώα των ανά την Ελλάδα εισαγγελικών Αρχών, ώστε πλέον θα είναι δυνατή η κεντρική τήρηση και διαχείρισή τους, σε ψηφιακή μορφή.

Δ) Εξάλλου, προωθείται για πρώτη φορά στη Χώρα ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Καταστημάτων Κράτησης. Αναπτύσσεται, με άλλα λόγια, μία κεντρική πληροφοριακή υποδομή, που θα υποστηρίζει ποικιλοτρόπως και σε κεντρικό επίπεδο τη λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης, με διασύνδεση των σωφρονιστικών δομών και ροή αξιόπιστων στατιστικών και διοικητικών πληροφοριών. Το σχετικό έργο βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης προσφορών.

Ε) Τέλος, από τις μακροπρόθεσμες νομοθετικές δράσεις του Υπουργείου δεν μπορούμε να παραλείψουμε τη μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων γεωεντοπισμού των υποδίκων, καταδίκων και αδειούχων κρατουμένων, με ασφαλείς και αξιόπιστες συσκευές. Όπως ίσως γνωρίζετε, το σχετικό σχέδιο νόμου τέθηκε σε ευρεία διαβούλευση και έχει ήδη αποσταλεί στη Γ.Γ. της Κυβέρνησης για τελική επεξεργασία.

< ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ PowerPoint 6: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Κεντρικές Υποδομές Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης>

Στη διαφάνεια που προβάλλεται αυτή τη στιγμή φαίνεται με τρόπο παραστατικό η έκταση και ο βαθμός επιρροής των στρατηγικών έργων που αναλύθηκαν.

Μέσα από αυτό το πολύπλοκο γράφημα αποδεικνύεται η διαδραστικότητα και διαλειτουργικότητα των μακροπρόθεσμων έργων του Υπουργείου, τα οποία εκτείνονται -πράγματι- σε όλο το φάσμα του ελληνικού δικαιοδοτικού και σωφρονιστικού χάρτη της Χώρας και επικοινωνούν με πλήθος άλλων φορέων, όπως η Αστυνομία, τα ΚΕΠ ή το σύστημα Taxis.

 

< ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ PowerPoint 7: Βραχυπρόθεσμα έργα>

Παράλληλα και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, το Υπουργείο εκτελεί και προγραμματίζει μία σειρά δράσεων με άμεσο χρονικό ορίζοντα, τα κυριότερα των οποίων είναι:

  • Η Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών που ολοκληρώθηκε και λειτουργεί ήδη με επιτυχία, με την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών στους δικηγόρους της Αθήνας.
  • Η Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας, ακολουθώντας το πρότυπο που λειτουργεί ήδη στα Δικαστήρια της Ευελπίδων.
  • Η ανάπτυξη κεντρικού συστήματος μηχανογράφησης για τα Ειρηνοδικεία της χώρας, τα οποία μετά τον ν. 4055/2012 έχουν αναχθεί σε μονάδες πρωτοβάθμιας απονομής της Δικαιοσύνης, με αυξημένες αρμοδιότητες. Το σύστημα λειτουργεί ήδη στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και σταδιακά επεκτείνεται σε περισσότερα.
  • Το ηλεκτρονικό πινάκιο έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και προετοιμάζεται η δημοπράτηση του έργου. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή εφαρμογή που θα επιτρέπει στους δικηγόρους και τους πολίτες να μάθουν σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός κουμπιού, τα πινάκια των συνεδριάσεων και την εξέλιξή τους.
  • Παράλληλα, προωθείται και το έργο της αναβάθμισης υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αρχίζει να υλοποιείται.

<ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ PowerPoint 7 – Οφέλη & Συμπεράσματα>

Σε γενικό επίπεδο, οι στόχοι τους οποίους επιδιώκουμε να πετύχουμε με την προώθηση και υιοθέτηση των εφαρμογών ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, συμπίπτουν με τα οφέλη που θα έλθουν σαν αποτέλεσμα της όλης μεταρρύθμισης:

Μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση και χρήση των νέων τεχνολογιών, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στο καίριο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για ταχύτερη και πιο αποτελεσματική, πιο ποιοτική απονομή της Δικαιοσύνης, με σύγχρονες υποδομές.

Ταυτοχρόνως, θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση υλικών και ανθρώπινων πόρων, που στη σημερινή εποχή των περικοπών και των στερήσεων είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμοι.

Τα αποτελέσματα και οι ευεργετικές συνέπειες της τεχνολογικής μεταρρύθμισης στον χώρο της Δικαιοσύνης θα είναι ορατά και εμφανή όχι μόνο στους άμεσα εμπλεκόμενους αλλά και σε κάθε πολίτη ή επιχείρηση που απευθύνεται στα Δικαστήρια.

Ο ριζικός εκσυγχρονισμός του ελληνικού δικαστικού και σωφρονιστικού συστήματος θα συμβάλει τα μέγιστα στην εκ νέου εμπέδωση της εμπιστοσύνης του κοινωνικού συνόλου στη Δικαιοσύνη, θα επιτύχει μεγαλύτερη διαφάνεια και παραγωγικότητα στη λειτουργία της και θα υποστηρίξει την προσπάθεια αντιμετώπισης της διαφθοράς.

Την ίδια ώρα, ο εκσυγχρονισμός του δικαστικού μας συστήματος θα βοηθήσει στη διαμόρφωση του κατάλληλου οικονομικού περιβάλλοντος που θα προσελκύσει νέες επενδύσεις και θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η μελετημένη και ρεαλιστική στοχοθεσία, η αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας των ευρωπαίων εταίρων, η γόνιμη ανταλλαγή τεχνογνωσίας με διεθνείς φορείς και πρώτα απ’ όλα η κοινωνική αναγκαιότητα για την εκσυγχρονιστική μεταρρύθμιση συνηγορούν και υπέρ της χάραξης μίας ενιαίας, στέρεης, εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη στην Ελλάδα.

    Είναι η δραματική αλήθεια ότι η Χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχασε το τρένο της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Σήμερα, μέσα από την κρίση, προβάλλει η ιστορική ευκαιρία να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα.

Ειδικά στον τομέα της Δικαιοσύνης, η υλοποίηση και πραγμάτωση του σχεδιασμού μας θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον καινοτομίας και νέων, ευέλικτων, φιλικών προς τον πολίτη διαδικασιών.

Η Ελλάδα όχι μόνο ανεβαίνει στο τρένο της ανάπτυξης, αλλά «πιάνει και θέση στο πρώτο βαγόνι», δίνοντας το παράδειγμα στα άλλα Κράτη της Ευρώπης, πολλά από τα οποία μετρούν ήδη είκοσι και πλέον έτη στο δρόμο των εξελίξεων. Γίνεται το best practice στον τομέα του e-justice.

Ωστόσο, η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αρκεστεί στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών. Δεν υπάρχει μία «μαγική συνταγή» για την επιτυχία και την ανάπτυξη.

Η τεχνική πρόοδος συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στην κουλτούρα της Δικαιοσύνης, τον νομικό μας πολιτισμό και στον τρόπο άσκησης των νομικών επαγγελμάτων.

Επαφίεται πλέον σε όλους τους εμπλεκόμενους, δικαστές, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους, να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, να ξεπεράσουν αναστολές και φόβους απέναντι στο νέο και το άγνωστο και να στηρίξουν έμπρακτα την εφαρμογή της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης στο μέλλον.

Σήμερα δεν βρισκόμαστε παρά στο σημείο αφής της φλόγας της μεταρρύθμισης. Είναι μια στιγμή σπουδαία και ιστορικά φορτισμένη, που όμως χωρίς την απαραίτητη οργάνωση και βοήθεια όλων μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής.

Χωρίς την αναγκαία στήριξη όλων, χωρίς τους λαμπαδηδρόμους που θα αναλάβουν την αποστολή να μεταφέρουν τη φλόγα και να την κρατήσουν ζωντανή, ο βωμός δεν θα μπορέσει να ανάψει, όσο κι αν το προσπαθούμε ή το ευχόμαστε.

    Σας ευχαριστώ πολύ!