Συνάντηση αντιπροσωπείας της Διοικούσας Επιτροπής του ΟΠΕΜΕΔ με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης

 

Συνάντηση εργασίας με το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γεώργιο Φλωρίδη είχε στις 25/7/2023, αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), αποτελούμενη από τον κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο, Πρόεδρο, τον κ. Βασίλειο Ράπανο, Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και Α’ Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΜΕΔ, την κ. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και Β’ Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Νικόλα Κανελλόπουλο, Γενικό Γραμματέα του ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Ευθύμιο Βιδάλη, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων & βιομηχανιών και Μέλος της Δ.Ε. του ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Γεώργιο Καββαθά, Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και Μέλος της Δ.Ε. του ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Αντώνιο Μέγγουλη, Νομικό Σύμβουλο & Διευθυντή της Ελληνικής  Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), τον κ. Γεώργιο Αμβράζη, Σύμβουλο του Προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και την κ. Δέσποινα Λασκαρίδου, Εκτελεστική Γραμματέα του ΟΠΕΜΕΔ.

Στη συνάντηση ανταλλάχτηκαν απόψεις για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης, συζητήθηκαν οι προοπτικές για την ενίσχυση και προώθηση της Διαιτησίας και της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα καθώς και οι τρέχουσες εξελίξεις και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, του Ν.4640/2019, για το θεσμό της Διαμεσολάβησης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ενημερώθηκε για το έργο, τις δράσεις και τους σκοπούς του Οργανισμού, που αποτελεί τη Θεσμική Συμμαχία Κοινωνικών Εταίρων και θεσμικών Φορέων εκπροσώπησης της οικονομικής ζωής της χώρας, με έμφαση στα αποτελέσματα που η Διαμεσολάβηση μπορεί να επιφέρει τόσο στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης όσο και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων, με την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης.

Οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων και των επιμελητηρίων Μελών του Οργανισμού διαβεβαίωσαν τον Υπουργό ότι στηρίζουν ολόθερμα την Διαμεσολάβηση ως το σύγχρονο μοντέλο επίλυσης των διαφορών, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, καθότι αποτελεί μοχλό ανάπτυξης στο βαθμό που συντείνει στην άμεση διευθέτηση των συγκρούσεων σε ειρηνικό και φιλικό περιβάλλον.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τη συνάντηση και ζήτησε από τον ΟΠΕΜΕΔ, τον οποίο θεωρεί θεσμικό συνομιλητή και συνεργάτη του Υπουργείου στα ζητήματα των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών (ADR), να συνδράμει προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του θεσμού της Διαμεσολάβησης, η οποία αποτελεί προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο ΟΠΕΜΕΔ  δεσμεύτηκε ότι θα είναι στη διάθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κάθε δυνατή συνδρομή ή άλλου είδους συνέργεια στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης, προώθησης και διάδοσης των νέων, αναγκαίων για την Ελληνική κοινωνία και οικονομία θεσμών, με λύσεις και προτάσεις.