Συμμετοχή του Νικόλα Κανελλόπουλου στο συνέδριο NPL Summit 2018 «Κόκκινα Δάνεια – Ανοίγματα και Κοινωνία» (Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, Divani Apollon Palace & Thalasso).

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εχθές Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, στο Divani Apollon Palace & Thalasso το NPL SUMMIT 2018, «Κόκκινα Δάνεια – Ανοίγματα & Κοινωνία» που διοργανώθηκε από την Ethos Events, σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, με την συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών επιχειρήσεων, που κατέθεσαν τις απόψεις τους για την διαχείριση ενός μείζονος προβλήματος για την ελληνική οικονομία, η επίλυση του οποίου αναμένεται να απελευθερώσει πακτωλό κεφαλαίων τόσο από τραπεζικά ιδρύματα της χώρας όσο και από τους χρηματοπιστωτικούς γίγαντες του εξωτερικού που εξειδικεύονται σ’ αυτή τη δραστηριότητα.

Βασικό συμπέρασμα του συνεδρίου είναι ότι το πρόβλημα των NPEs δεν πρέπει να μετεξελιχθεί σε πρόβλημα NPAs, καθώς υπάρχει τεράστιος όγκος περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και απασχόλησης, ενώ παράλληλα πρέπει να απελευθερωθούν πόροι από το τραπεζικό σύστημα για να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία.

   

Οι 4 θεματικές του NPL Summit 2018 ήταν:

1η Ενότητα: «Θεσμικό πλαίσιο: Παρούσα κατάσταση και Μελλοντικά Ζητούμενα»

2η Ενότητα: «Ευκαιρίες για το Τραπεζικό Σύστημα και την Οικονομία»

3η Ενότητα: «NPLs – NPEs και Κοινωνία»

4η Ενότητα: «Προκλήσεις και Προοπτικές στον τομέα NPLs και NPEs»

Αντικείμενο συζήτησης του πρώτου πάνελ του NPL SUMMIT 2018 ήταν το θεσμικό πλαίσιο που υφίσταται για τα κόκκινα δάνεια, η παρούσα κατάσταση που επικρατεί και τα μελλοντικά ζητούμενα.

  

Με συντονιστή τον Χρήστο Κώνστα, Δημοσιογράφο, Head of Content, Ethos Media SA μίλησαν οι κ.κ Νικόλας Δ. Κανελλόπουλος, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Γενικός Γραμματέας, Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ), Αντώνιος Μπάγιας, Μέλος Δ.Σ, Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ), Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΞ ΑΕ, Κωνσταντίνος Β. Μποτόπουλος, Συνταγματολόγος, Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, πρ. Γενικός Γραμματέας Τουρισμού, Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Ο κ. Ν. Κανελλόπουλος τόνισε ότι «υφίσταται ακόμη καχυποψία για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης αν και παρατηρείται μεταστροφή στη κοινωνία, η οποία λαμβάνει ένα θεσμικό χαρακτήρα. Ωστόσο τα βήματα που κάνει η πολιτεία είναι πού αργά».

Ο ίδιος σημείωσε ότι έχουν εκπαιδευτεί 2.000 διαμεσολαβητές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακόμη ικανοποιητικά αποτελέσματα από την λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού.