Συμμετοχή του Νικόλα Κανελλόπουλου στην κλειστή συνάντηση – συζήτηση με θέμα “Digital Sustainability Forum: A Discussion on a National Strategy for AI” του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. (20 Νοεμβρίου 2019, Intercontinental Hotel)

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο πραγματοποίησε , την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου,  κλειστή συνάντηση – συζήτηση με θέμα “Digital Sustainability Forum: A Discussion on a National Strategy for AI” στο Intercontinental Athenaum Hotel, με σκοπό να τονιστούν οι μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη της οικονομίας που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη και να εξαχθούν συμπεράσματα που θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλλουν στο στρατηγικό σχεδιασμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ψηφιακής Στρατηγικής, κ. Γρηγόρης Ζαριφόπουλος καθως και καθηγητές/καθηγήτριες, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης εκπρόσωποι εταιριών Πληροφορικής GRNET, IBM, MICROSOFT, ORACLE, εκπρόσωποι οργανισμών ΣΕΒ, ΣΕΠΕ, Ινστιτούτο για την Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη (EPLO), Ελληνική Ένωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας, Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή με αντικέιμενο την εξέταση των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα της εισαγωγής της Τεχνητής Νοημοσύνης, Εκπρόσωποι υπουργείων: Γεν. Γραμματεία Προστασίας Του Πολίτη, Γεν. Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εκπρόσωποι της Τράπεζαςτης Ελλάδος και της Περιφέρειας Αττικής.

 

Από τη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου κ. Σπυρτούνιας, εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα τα οποία θα κατατεθούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.