Συμμετοχή του Νικόλα Κανελλόπουλου, στην Ημερίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Ιδιαίτερα τιμητική η συμμετοχή του κ. Νικόλα Κανελλόπουλου ως προεδρεύοντος στην επιστημονική συζήτηση (υπό τύπον ημερίδας) στο πλαίσιο της διδασκαλίας των σπουδαστών της 22ης και της 23ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης της Σχολής με γενικό θέμα “Δικαστική μεσολάβηση και διαμεσολάβηση”.
Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων αυριανών δικαστών αποδεικνύει το ενδιαφέρον τους για τους θεσμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και αποτελεί εγγύηση ότι οι αυριανοί δικαστές θα ενθαρρύνουν τους πολίτες για επίλυση της διαφοράς τους με διαμεσολάβηση, όπως επιτάσσει η θεμελιώδης δικονομική αρχή της δίκης, σύμφωνα με το 116Α ΚΠολΔ.