“Εξωδικαστικός μηχανισμός και κόκκινα δάνεια” (ΒΕΑ, 1/6/2017)

Στην εκδήλωση  για τα κόκκινα δάνεια και τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών που πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 συμμετείχαν  οι κ.κ. Παναγιώτης Περάκης, μέλος ΔΣ ΔΣΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής για την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη του CCBE, Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, π. Υφυπουργός Ανάπτυξης, Αθήνα Δρέττα, π. Γεν. Γραμματέας Κοιν. Ασφάλισης, Νικόλας Κανελλόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ, π. Γεν. Γραμμ. Υπ. Δικαιοσύνης, Γιώργος Μεντής, επ. καθηγητής Νομικής Αθηνών, Αλέξανδρος Ρόκας, Δρ Νομικής, δικηγόρος εντεταλμένος Διδασκαλίας Τμ. Οικ. Επιστημών ΕΚΠΑ, Νίκος Στυλιανίδης, Δρ Νομικής, Παντελής Καμάς, δικηγόρος, ειδικός σε θέματα εξυγίανσης επιχειρήσεων, Χάρης Κονδύλης, μέλος ΔΣ ΔΣΑ, Μαρία Φαροπούλου, δικηγόρος, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Ελένη Στεργίου