Συμμετοχή των κ.κ. Νικόλα Κανελλόπουλου, Χαράς Ζέρβα & Ήρας Χιώνη στην εκδήλωση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) για τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. (7 Μαρτίου 2018)