Συμμετοχή της δικηγορικής εταιρείας μας στο 16ο Συνέδριο του ΣΕΤΕ “Τουρισμός & Ανάπτυξη”. (16 & 17 Οκτωβρίου 2017, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος)

Συμμετοχή της δικηγορικής εταιρείας μας στο 16ο Συνέδριο του ΣΕΤΕ “Τουρισμός & Ανάπτυξη” που πραγματοποιήθηκε στις 16 & 17 Οκτωβρίου 2017 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος