Συμμετοχή κ. Νικόλα Κανελλόπουλου στο Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης με θέμα “Η Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, στην Πολωνία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης” (Άργος , 18 Οκτωβρίου 2017)