Συμμετοχή Νικόλα Κανελλόπουλου στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. (25 Ιανουαρίου 2023)

Συμμετοχή του Νικόλα Κανελλόπουλου, Γενικού Γραμματέα του ΟΠΕΜΕΔ, στην σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, κατά τη διαβούλευση των αρμοδίων κοινωνικών φορέων, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Ο κ. Κανελλόπουλος επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «Προκύπτει αναντίρρητα ότι το παρόν σχέδιο νόμου ακολουθεί τις σύγχρονες ανάγκες απονομής της δικαιοσύνης λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη σημαντικές πτυχές του συναλλακτικού κόσμου. Ο συνδυασμός της δυνατότητας διαιτητικής επίλυσης σε όσες διαφορές χρήζουν αυτής, με την τήρηση μάλιστα αρκετών δικονομικών πρακτικών, εξασφαλίζει το κύρος της διαδικασίας και την εγκυρότητα αυτής παρέχοντας έτσι σε πολίτες και επιχειρήσεις μια ασφαλή δικαιοδοτική επιλογή.»