Συμμετοχή Νικόλα Κανελλόπουλου στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών και στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Συμμετοχή Νικόλα Κανελλόπουλου στη 33η Ετήσια Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγελέων Ελλάδος ( 10 Δεκεμβρίου 2017), στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (9 Δεκεμβρίου 2017) και στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (16 Δεκεμβρίου 2017).