Σαρωτικοί έλεγχοι από υπηρεσίες του ΕΟΤ (Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ)