Περισσότερη δουλειά, λιγότερες διακοπές οι δικαστές (Εφημερίδα ΑΥΓΗ)