Παρουσίαση δράσεων έτους 2016-2017 του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη & την Ανάπτυξη στα πλαίσια του Board of Directors Annual Meeting του EPLO, 7 Σεπτεμβρίου 2017, Λεγραινά