Ο προαναγγελθείς θάνατος της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης (Εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ)