“Ηλεκτρονική δικαιοσύνη: Ένα όραμα που γίνεται πραγματικότητα”

Ηλεκτρονική δικαιοσύνη: Όλα όσα φρενάρουν την πρόοδο

Εκδήλωση με θέμα: “Ηλεκτρονική δικαιοσύνη: Ένα όραμα που γίνεται πραγματικότητα” πραγματοποίησε το Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διεθνούς Οργανισμού EPLO στην Πλάκα.

Έγινε μια κατατοπιστική ανάλυση του που βρίσκεται σήμερα το θέμα, που παρουσιάζεται πρόοδος και που όχι, ποια είναι τα προβλήματα που ανακύπτουν, ποια η αντιμετώπιση των αλλαγών από το προσωπικό και ποιες είναι οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαπιστώθηκε πως παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον σχετικό πίνακα με τις επιδόσεις των χωρών της Ε.Ε., πως η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη στην Διοικητική Δικαιοσύνη από εκείνη στην Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη και πως κύρια τροχοπέδη στην πρόοδο είναι η πολυνομία και ο διαφορετικός τρόπος αρχειοθέτησης που συνηθίζονταν σε κάθε δικαστήριο.

Κοινή εκτίμηση όλων πως το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων θα εισάγει σε μια νέα εποχή την Ελληνική Δικαιοσύνη. Η απονομή δικαιοσύνης θα είναι ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ενώ θα επιφέρει και μείωση δαπανών.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυναν ο Διευθυντής του EPLO καθηγητής Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη κ. Νικόλας Κανελλόπουλος.

Τη συζήτηση συντόνισε o κ. Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ εισαγωγική στο θέμα της εκδήλωσης ομιλία πραγματοποίησε ο κ. Κωνσταντίνος Κουσούλης, Σύμβουλος της Επικρατείας.

Η θεματολογία της συζήτησης και των εισηγήσεων διαρθρώθηκε σε τρεις ενότητες:

Ι. Ενότητα Α: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων
Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) με εισηγητές τους κ.κ. Παναγιώτη Ευστρατίου, Σύμβουλο της Επικρατείας και Πρόεδρο της Επιτροπής Πληροφορικής του Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελένη Παπαδημητρίου, Σύμβουλο της Επικρατείας και Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.) του έργου ΟΣΔΔΥ-ΔΔ.

ΙΙ. Ενότητα Β: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) με εισηγητές τους κ.κ. Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, Εφέτη και πρώην Εθνικό Εκπρόσωπο στην Ομάδα Εργασίας e-Justice / e-Law του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Δημήτρη Παπαγιαννίδη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Μεθόδων Οργάνωσης και Πληροφορικής του Αρείου Πάγου και Τεχνικό Υπεύθυνο του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ

III. Ενότητα Γ: Ευρωπαϊκό E-Justice με εισηγητές τους κ.κ. Γεώργιος Καρβέλη, Διευθυντή για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη και Νικόλαο Σεκέρογλου, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Επικρατείας στο έργο BO-ECLI.