Επιτάχυνση της λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

Παρέμβαση του Νικόλα Κανελλόπουλου στην εκδήλωση της “Κίνησης Επιτάχυνσης Δικαιοσύνης” με θέμα: “Τέσσερις Υπουργοί Δικαιοσύνης συζητούν για την βραδύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης”. Μεταξύ άλλων ο Νικόλας Κανελλόπουλος τόνισε ότι :

“Το πρόβλημα της λειτουργίας της δικαιοσύνης είναι πολύμορφο και πολυπαραγοντικό άρα η πολιτεία οφείλει να επεμβαίνει διαχρονικά με μια ενιαία στρατηγική.

Βασικές αρχές, όπως η διαμεσολάβηση, το e justice και ο εκσυγχρονισμός των κωδίκων, πρέπει να βρίσκονται πάντα σε μια ενιαία στρατηγική για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.

Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης με συμβουλευτικό χαρακτήρα και με τη συμμετοχή των πρώην Υπουργών Δικαιοσύνης και άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων, με σκοπό να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στις μεταρρυθμίσεις.

Χωρίς συναίνεση δεν μπορεί να γίνει η μεγάλη αλλαγή, δηλαδή η αλλαγή νοοτροπίας όλων των παραγόντων της δίκης, που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.”