Ένατη Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Δικτύου

Ομιλία ΓΓ ΥΔΔΑΔ στην Ένατη Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Δικτύου (Αθήνα, 27 Απριλίου 2012)

 

«Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Δικτύου,  

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών

Κύριοι Πρόεδροι των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας,

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

 

Θα ήθελα με τη σειρά μου να καλωσορίσω τους αγαπητούς επισκέπτες και συνεργάτες από το Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο αλλά και τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς φορείς, που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα. Θα ήθελα επιπλέον να συγχαρώ τη Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Ελλάδας, για τη φιλοξενία της σημερινής συνάντησης.

Η συμμετοχή των Ελλήνων νομικών σε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις ενδυναμώνει την παρουσία της Ελλάδας στο διεθνές προσκήνιο και επιβεβαιώνει με τον πλέον πειστικό τρόπο ότι, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, το ελληνικό νομικό πνεύμα παραμένει ως σήμερα ανήσυχο και δραστήριο.

Πράγματι, το διεθνές περιβάλλον στον χώρο της Δικαιοσύνης εξακολουθεί να μεταβάλλεται με απρόβλεπτη ταχύτητα. Νεοπαγείς θεσμοί αντικαθιστούν αποτυχημένες «συνταγές» του παρελθόντος και η διεθνής επιστημονική σκέψη οδηγεί με τα πορίσματά της στη διαμόρφωση νέων συνθηκών άσκησης των νομικών επαγγελμάτων.

Την ίδια ώρα, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας παρέχει ανεξάντλητες τεχνικές δυνατότητες για τη ριζική αναβάθμιση του νομικού κόσμου. Οι νέες προκλήσεις που δημιουργούνται για το χώρο της Δικαιοσύνης, εντός και εκτός των δικαστικών αιθουσών, είναι σημαντικές και αφορούν όλους μας.

Οι συμβολαιογράφοι, ως θεματοφύλακες δικαιωμάτων και εγγυητές της έννομης τάξης, κατέχουν κομβική θέση στο υπό συνεχή αναμόρφωση διεθνές νομικό περιβάλλον. Η αποϋλοποίηση των εμπράγματων δικαιωμάτων, η ψηφιοποίηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, μέσα από την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων κτηματογράφησης, αποτελούν ήδη απτή πραγματικότητα. Το δίκαιο των μεταβιβάσεων μεταβάλλεται με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς, την ώρα που το παγκόσμιο σκηνικό των διασυνοριακών συναλλαγών και των νέων μορφών χρηματοοικονομικών προϊόντων και συμφωνιών ανατρέπει ριζικά όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η ασφάλεια δικαίου στον χώρο της αγοράς μετατρέπεται σε ζητούμενο.

Σε συνθήκες σαν κι αυτές, αναδεικνύεται η αναντίρρητη ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων, αποτελεσματική συνεννόηση. Καλούμαστε να δημιουργήσουμε διαύλους επικοινωνίας με συνεργάτες και συναδέλφους από άλλα Κράτη, κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και έξω από αυτή. Να εντείνουμε τις επαφές μας, να συζητήσουμε τα κοινά προβλήματα, να αναζητήσουμε προοπτικές και να δώσουμε λύσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο, με τις εκτεταμένες δράσεις και τα σημεία επαφής του, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακολουθώντας το ίδιο πνεύμα διεθνούς συνεργασίας, το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης απέκτησε -για πρώτη φορά- την εξωστρέφεια που απαιτείται προκειμένου να μπορέσει να απαντήσει με άμεσο και πειστικό τρόπο στις προκλήσεις της νέας εποχής. Συμμετείχαμε σε διεθνή φόρα και ήλθαμε σε επαφή με ομόλογες Αρχές του εξωτερικού. Διασταυρώσαμε απόψεις, αναζητήσαμε βέλτιστες πρακτικές και αποδείξαμε ότι έχουμε και τη βούληση αλλά και την ικανότητα να βελτιώσουμε την κατάσταση στο εσωτερικό. Αποκτήσαμε την τεχνογνωσία και την τεχνική βοήθεια που χρειαζόμαστε και σχεδιάσαμε νέους θεσμούς.

 

Η μετάβαση της ελληνικής Δικαιοσύνης στη νέα ψηφιακή εποχή αποτέλεσε για μας βασική προτεραιότητα από την πρώτη ημέρα παρουσίας μας στο Υπουργείο. Η ψηφιακή Δικαιοσύνη, η περίφημη έννοια του «E-Justice», ήταν κεντρικός πυλώνας της δράσης μας και διακύβευμα του βραχυπρόθεσμου και μακρο-πρόθεσμου σχεδιασμού μας. Διαμορφώσαμε μία ευρεία δέσμη μέτρων για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση στη λειτουργία των Δικαστηρίων. Ήδη αρχίσαμε τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικογράφων και δημιουργήσαμε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την πλήρη ψηφιοποίηση της δίκης.

Παράλληλα, συνεχίσαμε και εντείναμε την προσπάθειά μας να αλλάξουμε την αναχρονιστική και προβληματική εικόνα του επιβαρημένου δικαιοδοτικού συστήματος. Μελετήσαμε και σχεδιάσαμε ένα νέο μοντέλο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, με την ανάδειξη της διαμεσολάβησης, ως σύγχρονου και αποτελεσματικού συμβιβαστικού μέσου.

Δίνουμε στους πολίτες και στις επιχειρήσεις την εναλλακτική διέξοδο επίλυσης των ιδιωτικών διενέξεων χωρίς αντιδικία, δημιουργώντας παράλληλα ένα εξειδικευμένο και αποτελεσματικό σώμα διαμεσολαβητών.

Εγκαινιάσαμε μια νέα εποχή αλλαγών και κριτικής αναθεώρησης όσων ίσχυαν επί δεκαετίες στο νομικό μας σύστημα, όσο στρεβλών κι αν ήταν. Ελπίζουμε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί, με διαρκώς εντεινόμενη διάθεση ρήξης και ανατροπής των παθογενειών του παρελθόντος.

Η ελληνική Δικαιοσύνη έχει αρχίσει να βγαίνει από το τέλμα και είναι χρέος όλων μας, στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα μας, να τείνουμε χείρα βοηθείας.

Ολοκληρώνοντας τον σύντομο τούτο χαιρετισμό, θα ήθελα να εκφράσω τη βεβαιότητά μου ότι η σημερινή συνάντηση θα αποτελέσει μια εξαιρετική αφορμή για γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. Η συνεργασία όλων, σε διεθνές επίπεδο, συνιστά βασική προϋπόθεση για μια πειστική και φιλόδοξη απάντηση στις προκλήσεις του μέλλοντος.

           

Σας ευχαριστώ πολύ.