Δικηγορικό απόρρητο και οικονομική εγκληματικότητα (ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ, τόμος 50)