Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των Ευρωπαίων Δικηγόρων (ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ, τ. 35)