Άρθρο της δικηγόρου Χαράς Ζέρβα στον Νομικό Οδηγό Greek Law Digest με θέμα “Δεδομένα υγείας, βιομετρικά & γενετικά δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ”.

Άρθρο της δικηγόρου Χαράς Ζέρβα στον  Greek Law Digest , τον μοναδικό στο είδος του Νομικό Οδηγό για την Ελλάδα, ο οποίος προσφέρεται στις ξένες διπλωματικές Αρχές στη χώρα και στις ελληνικές διπλωματικές  Αρχές του εξωτερικού, σε οικονομικούς και επενδυτικούς Οργανισμούς, σε Διεθνείς Αρχές και θεσμικά όργανα, ενώ παράλληλα αποτελεί συστηματικά προσφορά εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Οργανισμού Enterprise Greece προς ξένους εταίρους και συνομιλητές.

ΘΕΜΑ: “Δεδομένα υγείας, βιομετρικά & γενετικά δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ”

 

https://www.kanell.gr/wp-content/uploads/2019/02/Nicolas-Kanellopoulos-Chara-Zerva-and-Associates-Law-Firm-Compressed.pdf