Άρθρο της Χαράς Ζέρβα, Διαχειρίστριας – Εταίρου της δικηγορικής μας εταιρείας στην εφημερίδα POLITICAL, με τίτλο “Τα αναπτυξιακά εργαλεία του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων”.