Άρθρο Νικόλα Κανελλόπουλου για την απόφαση του ΣΤΕ σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. (10 Ιανουαρίου 2019, money-tourism.gr)

Με την υπ’ αριθμ. 18/2019 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε συνταγματική η υπ’ αριθμ. 75812-06/07/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία καθορίστηκαν οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει  του άρθρου 49 του ν. 4472/2017. Παράλληλα,  έγινε δεκτή η παρέμβαση που άσκησε ο ΣΕΤΕ, υπέρ του κύρους της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεως.

Πιο αναλυτικά, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ανατρέποντας την προηγούμενη νομολογία του (ΣτΕ Ολ 100/2017), έκρινε ότι η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές για την χρονική περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του μήνα Αυγούστου, στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Πειραιά, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών, στο ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης καθώς  και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών δεν παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας καθότι η εξαίρεση της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κατά την κυριακάτικη αργία δεν εισήχθη αδιακρίτως, αλλά μόνο στο αναγκαίο και ικανό μέτρο, δηλαδή σε περιφέρειες και περιοχές που εντοπίζεται αυξημένη τουριστική κίνηση. Επιπροσθέτως, η πλειοψηφία σημείωσε ότι μέσω της υπό κρίση ρυθμίσεως επιδιώκεται θεμιτός και πρόδηλος σκοπός δημοσίου συμφέροντος,  ήτοι η τόνωση και ενίσχυση του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό τομέα της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ενισχύεται και ο ανταγωνισμός.

Πράγματι, λαμβανομένης υπόψη της δυναμικής επανάκαμψης της χώρας μας στην παγκόσμια τουριστική αγορά, με αποτέλεσμα την υποδοχή ολοένα και αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών, η εξυπηρέτησή τους και τις Κυριακές, ιδιαίτερα στις περιοχές που δέχονται μεγάλο μέρος τουριστών, [όπως άλλωστε ήδη ισχύει σε πολλές ανταγωνιστικές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ άλλων στην Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Μάλτα, Γαλλία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία​​, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο] θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τον ελληνικό τουρισμό και την ελληνική οικονομία εν γένει.

Άλλωστε, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων, όπως  City Break, συνεδριακός τουρισμός και κρουαζιέρα. Για την εδραίωση αυτών των νέων τουριστικών προϊόντων είναι απαραίτητο οι τουρίστες να μπορούν να βρουν όλες τις υπηρεσίες που επιθυμούν ανοιχτές, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι δυνατότητες αγορών στα εμπορικά καταστήματα. Επί παραδείγματι, περίπου 1 στους 2 τουρίστες που επισκέπτονται μια πόλη για City Break, επιθυμούν να κάνουν αγορές κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Η συχνότητα είναι ιδιαιτέρως αυξημένη σε σημαντικές αγορές για την Ελλάδα, όπως η Γερμανία, και μπορεί να υπερβεί ακόμη και το 70%. Υπογραμμίζεται δε ότι το shopping μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, δεδομένου ότι επιδρά θετικά και στις λοιπές δαπάνες των τουριστών (π.χ. ταξί, μετρό), στην εστίαση (συνδυασμό αγορών με φαγητό), αλλά ακόμα και στη διασκέδαση.

Συνοψίζοντας, η δυνατότητα για πολλαπλές δραστηριότητες καθιστά έναν προορισμό πιο ενδιαφέροντα και συμβάλλει στην επιμήκυνση της παραμονής σε αυτόν και ως εκ τούτου, στην αύξηση του κατά κεφαλήν δαπανόμενου ανά τουρίστα ποσού με αυτονόητες ευνοϊκές συνέπειες για την αύξηση πωλήσεων των καταστημάτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο τουριστικός τομέας έχει, λοιπόν, ένα νέο εφόδιο στη φαρέτρα του, εκείνο της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές.

Νικόλας Κανελλόπουλος,

Δικηγόρος

Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΕΤΕ, πρ. Πρόεδρος ΕΟΤ