Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ.

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τη δικηγορική μας εταιρεία να συνεργάζεται με το ΤΑΙΠΕΔ, ως Ειδικός Νομικός Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ για την επίτευξη του σκοπού του κατ’ άρθρο 1 παρ. 1β Ν. 3986/2011 στις διαδικασίες ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην υπ’ αριθ. 16624 Δράση: Δημιουργία – Επέκταση – Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ, εκ των εννέα δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  συνολικού ύψους 697 εκατ. ευρώ με σκοπό την οριζόντια τεχνική υποστήριξη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

https://www.kanell.gr/wp-content/uploads/2022/02/1644841507173.pdf