Αναβάθμιση των υποδομών και δημιουργία νέων χώρων, Συνέντευξη (Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ)