Συμμετοχή του Νικόλα Κανελλόπουλου στο ειδικό εργαστήριο διαβούλευσης του ΣΕΒ με θέμα: «Ένα λειτουργικό πλαίσιο εξυγίανσης και πτώχευσης επιχειρήσεων ως προϋπόθεση ανάκαμψης της οικονομίας» (ΣΕΒ, Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017)

Ο ΣΕΒ με το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος διοργάνωσε την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, ειδικό εργαστήριο διαβούλευσης με θέμα:

«Ένα λειτουργικό πλαίσιο εξυγίανσης και πτώχευσης επιχειρήσεων ως προϋπόθεση ανάκαμψης της οικονομίας»

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών, για την αποτελεσματικότητα των προπτωχευτικών και πτωχευτικών διαδικασιών, η καταγραφή των προβλημάτων του πτωχευτικού πλαισίου και η διαμόρφωση προτάσεων άμεσης εφαρμογής για την αντιμετώπισή τους.

  

Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα:

Download the PDF file .

Δείτε παρακάτω τη μελέτη: Το πλαίσιο της πτώχευσης στην Ελλάδα. Δεύτερη ευκαιρία ή αργός θάνατος;

Download the PDF file .