ΚΛΑΙΡΗ Κ. ΛΑΔΑ

ΚΛΑΙΡΗ Κ. ΛΑΔΑ

Δικηγόρος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1994. Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες».

Σπουδές

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 1992).

Άρθρα - Μελέτες

 • Εκτέλεση επί Ενυπόθηκων Ακινήτων και Ικανοποίηση Δανειστών, 1991.
 • Ενεχυρίαση Μετοχών από τραπεζικούς δανειστές, 1993.
 • Όροι συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών, 1996.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • Δικηγόρος στον Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό ΚΤΕΛ Ν. Αττικής.
 • Νομική Σύμβουλος υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας.
 • Ίδρυση ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών.
 • Νομική υποστήριξη σε διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών εταιρειών, κατάρτιση συμφωνητικών μετόχων.
 • Ίδρυση ελληνικών ιδρυμάτων και παροχή νομικών συμβουλών σε γενικά και φορολογικά θέματα.
 • Έλεγχος προ εξαγοράς (due diligence) ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών.
 • Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης σε τραπεζικά και επενδυτικά ιδρύματα (δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμβάσεις πρακτόρευσης απαιτήσεων, νομιμοποιήσεις).
 • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών.
 • Κατάρτιση εμπορικών συμφωνιών μεταξύ ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών (ειδικότερα: συμβάσεις αντιπροσωπείας, διανομής, franchising, δικαιώματος χρήσης εμπορικών σημάτων).
 • Κατάρτιση συμβάσεων διανομής και αντιπροσωπείας μεταξύ ελληνικής εταιρείας καπνοβιομηχανίας και εταιρειών με έδρα την Κίνα, Βαλκάνια και Μεσόγειο.
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε θέματα εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την παραγωγή, πώληση και διανομή προϊόντων καπνού.
 • Κατοχύρωση βιομηχανικών ευρεσιτεχνιών στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης με εξειδίκευση στο Δίκαιο Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών.
 • Παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, Εφετείων και Πρωτοδικείων.
 • Δικαστηριακή υποστήριξη της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.) ενώπιον πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Δικαστηρίων.
 • Παραστάσεις σε συμβόλαια ακινήτων και διενέργεια ελέγχων ακινήτων με ειδικά ζητήματα στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών στον τομέα του Εργατικού Δικαίου.
 • Συγγραφή αγωγών για αξιώσεις από τροχαία ατυχήματα και δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων σε όλους τους βαθμούς.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Πεδίο Ενασχόλησης

Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Tραπεζικό Δίκαιο, Δημόσιοι διαγωνισμοί, Δημόσιες Συμβάσεις, Αστικές δίκες, Εμπράγματο Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Ενέργειας.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • c.lada@kanell.gr