ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΤΣΩΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΤΣΩΝΗΣ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2003.

Σπουδές

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Πολιτική Δικονομία. Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μελέτες

 • Η κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων
 • «Η διεθνής δικαιοδοσία στις γαμικές και γονικές διαφορές με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού 1347/2000 ΕΚ» (2002).
 • «Η συνταγματικότητα του αποκλεισμού του δικαιώματος προσφυγής στο Δικαστήριο» (2002).

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις, Μεταβιβάσεις ακινήτων, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, Κ.Ο.Κ., Χρηματική Ικανοποίηση για ψυχική οδύνη από θάνατο ή ηθική βλάβη από σοβαρό τραυματισμό λόγω τροχαίου ατυχήματος, Οικογενειακό Δίκαιο, Δίκαιο Υιοθεσίας, Κληρονομικό Δίκαιο, Ακύρωση Διαθήκης.
 • Εμπορικό Δίκαιο, Αξιόγραφα, Ίδρυση και λύση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών (ιδίως Α.Ε.), Εμπορικά Σήματα, Εμπορικές Συμβάσεις.
 • Τραπεζικό Δίκαιο, ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.
 • Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (Νόμος ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος).
 • Υγειονομικό, Αγορανομικό Δίκαιο (ιδίως αναφορικά με την υγιεινή και την ποιότητα των τροφών).
 • Ιατρικό Δίκαιο, Νομικό πλαίσιο σχετικά με φαρμακεία και φαρμακευτικές εταιρείες
 • Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο, Θαλάσσια Ασφάλεια, Νομοθεσία κατά της πειρατείας στην ανοιχτή θάλασσα.
 • Διοικητικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, υποθέσεις σχετικά με κτηματικές διαφορές μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών, Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Διαφορές ιδιωτών ή εμπόρων με Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Παράσταση στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια, Ακρόαση ενώπιον Επιτροπών Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Διεθνές Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Δικαστηριακή Υποστήριξη.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • d.tsonis@kanell.gr