Φιλόδοξο σχέδιο για «ηλεκτρονικές δίκες» (Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ)