Δικές χωρίς έγγραφα μέσω τηλεδιάσκεψης (Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)