Workshop για τις ενδικοφανείς προσφυγές στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓ ΥΔΔΑΔ ΣΤΟ WORKSHOP ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10-10-2012

 

Αξιότιμη κυρία Αντεπίτροπε της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Δικαστές,

Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων,

Κύριε Καθηγητά,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες από την Ελλάδα και την Ευρώπη,

Επιτρέψτε μου καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους και καθέναν από εσάς ξεχωριστά τόσο για την παρουσία σας σήμερα, εδώ, στην Αθήνα, όσο -και κυρίως- για την ειλικρινή προθυμία σας να συμμετάσχετε στις εργασίες της ημερίδας και να συμβάλετε στη συλλογική διαδικασία που επισήμως εγκαινιάζεται με το σημερινό workshop.

Είναι ακριβώς αυτή η προθυμία σας που μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι το αντικείμενο της ημερίδας και βασικό ζητούμενο της νομικής και όχι μόνο κοινότητας δεν θα εκφυλισθεί σε άλλη μία «σπουδαία ιδέα που έμεινε στα συρτάρια ενός Υπουργείου», αλλά αντιθέτως θα εξελιχθεί σε μεταρρυθμιστική πράξη, σε συντονισμένη ενέργεια αλλαγής και δραστικής αντιμετώπισης των σημερινών προβλημάτων.

Για εμάς στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η προσπάθεια για τη δραστική και άμεση επιτάχυνση της απονομής της Διοικητικής Δικαιοσύνης είναι διαρκής και συνεχώς εντεινόμενη.

Έχουμε συνηθίσει και κουραστεί να ακούμε συνεχώς για τις καθυστερήσεις των ελληνικών Διοικητικών Δικαστηρίων, την έλλειψη ασφάλειας δικαίου και την αβεβαιότητα που δημιουργείται τόσο για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις όσο και για την ίδια την κρατική μηχανή που παγιδεύεται σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ακινητοποιείται.

Η αδιέξοδη κατάσταση απαιτεί ριζικές τομές και γενναίες, στρατηγικού χαρακτήρα, λύσεις.

Η συντονισμένη προσπάθειά και η αγωνία μας για την ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής Διοικητικής Δικαιοσύνης αντικατοπτρίζεται σε μία ευρεία δέσμη μέτρων και δράσεων που έχουμε λάβει τα τελευταία έτη. Δράσεων που εκδηλώνουν έμπρακτα τη βούλησή μας για αλλαγή, που στηρίζουν τον Έλληνα Δικαστή στο κοπιώδες έργο του και βοηθούν στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στις σχέσεις των πολιτών με το Κράτος και τις ελεγκτικές του δομές.

Αυτός είναι και ο πρωτεύων σκοπός της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης με την αξιοποίηση της ενδικοφανούς προσφυγής ως προνομιακού μέσου για την εξωδικαστική επίλυση των διοικητικών διαφορών, πριν καν αυτές περάσουν την πόρτα του Δικαστηρίου.

Άλλωστε, η όλη φιλοσοφία της εξεταζόμενης σήμερα μεταρρύθμισης βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου μας.

Και αυτό διότι κεντρικός πυλώνας της πολιτικής μας είναι και θα είναι η έμπρακτη και άμεση ενίσχυση των εναλλακτικών μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στο σύνολο του ελληνικού δικαιοδοτικού συστήματος.

Είμαστε πράγματι ανυποχώρητοι στην αντίληψή μας ότι η μόνη βιώσιμη και οριστική λύση στο ελληνικό δικαστικό ζήτημα προϋποθέτει τη δραστική αλλαγή κουλτούρας, πρώτα απ’ όλα στην ίδια τη νομική κοινότητα και τους κοινωνούς της Δικαιοσύνης.

Προϋποθέτει τη συστηματική καλλιέργεια ενός σύγχρονου νομικού πολιτισμού και μίας μοντέρνας Δημόσιας Διοίκησης, με την ενεργοποίηση αποτελεσματικών, εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών, με ανεξάρτητες επιτροπές κύρους, με σύγχρονα σώματα διαιτησίας, όπως το νεοπαγές Σώμα Φορολογικών Διαιτητών που αναμένεται άμεσα να στελεχωθεί.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται η στρατηγική μας επιλογή για την ταχεία προώθηση της μεταρρύθμισης στο πεδίο της εξωδικαστικής επίλυσης των διοικητικών διαφορών.

Και είναι σήμερα ιδιαίτερη τιμή να έχουμε σήμερα δίπλα μας, αρωγούς σε αυτή μας τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, τους Έλληνες Διοικητικούς Δικαστές, όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας καθώς και τους εκπροσώπους ενός πλήθους Υπουργείων -των οποίων οι αρμοδιότητες καλύπτουν τη «μερίδα του λέοντος» της καθημερινής δραστηριότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Η συνεργασία τους και η συμβολή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος είναι απόλυτα κρίσιμη για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Είναι δε μεγάλη η χαρά μας να υποδεχόμαστε σήμερα στην Αθήνα εξέχουσες προσωπικότητες από την Ευρώπη, έμπειρους δικαστικούς, ακαδημαϊκούς και διοικητικούς αξιωματούχους από χώρες με μακρά παράδοση στη διοικητική επίλυση διαφορών.

Προσβλέπουμε σήμερα στη σημαντική τους εμπειρία και στην πολύτιμη τεχνογνωσία τους πάνω στα καίρια ζητήματα της εξωδικαστικής επίλυσης των διοικητικών διαφορών.

Η αναζήτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και κρισιμότερα στάδια της διαδικασίας υιοθέτησης ενός τόσο καινοτόμου συστήματος, ξένου προς την ελληνική διοικητική πρακτική.

Η σημαντική επιστημονική τους συμβολή μπορεί να επιτελέσει για εμάς τον ρόλο της «πυξίδας» στην προσπάθειά μας για την εκπόνηση ενός άρτιου αλλά και ρεαλιστικού συστήματος επίλυσης διαφορών.

Κυρίες και κύριοι,

Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι η εισαγωγή του θεσμού της ενιαίας, υποχρεωτικής ενδικοφανούς προσφυγής, ως μεθόδου αποτελεσματικής και αξιόπιστης κρίσης σε ένα ενδιάμεσο «ανεξάρτητο» στάδιο, πριν την προσφυγή στα πολύπαθα Δικαστήρια, θα οδηγήσει σε μία πραγματική επανάσταση στη λειτουργία της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της Δικαιοσύνης.

Η αναγκαιότητα αυτής της μεταρρυθμιστικής αλλαγής, αυτής της θεαματικής ανατροπής νοοτροπίας και πράξης πρέπει να μας βρει -και μας βρίσκει- όλους σύμφωνους.

Αυτήν ακριβώς τη θεωρητική μας συμφωνία και τις ευχές μας, καλούμαστε πλέον να τις μετουσιώσουμε σε πειστική πράξη αντίδρασης στις δυσλειτουργίες του δικαστικού και διοικητικού μας συστήματος.

Με μελετημένες, καλά συντονισμένες αλλά θαρραλέες κινήσεις δημιουργούμε ένα νέο μοντέλο αξιόπιστου και αντικειμενικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης.

Το κύρος, η εμπειρία και η υψηλή επιστημονική κατάρτιση των Ελλήνων και Ευρωπαίων συμμετεχόντων συνηγορούν υπέρ της επιτυχίας της ημερίδας.

Ευχή μου, η σημερινή ημέρα να σηματοδοτήσει την αρχή μίας ελπιδοφόρου και παραγωγικής διαδικασίας σύνθεσης και δημιουργίας.

Σας ευχαριστώ πολύ.