Workshop για τη Διαμεσολάβηση, Θεσσαλονίκη

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΓ ΥΔΔΑΔ

ΣΤΟ WORKSHOR ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 23-11-2012

 

 

 

Αξιότιμε κε. Πρόεδρε του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών,

Αξιότιμοι κ.κ. Καθηγητές,

Αξιότιμοι κ.κ. Δικαστές,

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι

Εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού κου Αντώνη Ρουπακιώτη, έχω την τιμή να χαιρετίσω το Διαδραστικό Εργαστήριο, που θα λάβει χώρα σήμερα και αύριο, με θέμα “Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και πρακτική”, η οποία συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η οποία εντάσσεται σε μία σειρά από εκδηλώσεις, που ξεκίνησαν από την Αθήνα τον περασμένο Ιούνιο και θα συνεχισθούν και άλλες σε πόλεις της Ελλάδα.

Η σημερινή ημερίδα διεξάγεται σε μια εποχή δύσκολη για την Ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα απαιτητική για την ίδια την Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία αφενός καλείται να λύσει αποφασιστικά τα προβλήματα, που η ίδια αντιμετωπίζει, αφετέρου δε να δώσει άμεσες απαντήσεις στις αγωνίες της Ελληνικής κοινωνίας, προκειμένου να αποκατασταθεί εκ νέου η σχέση εμπιστοσύνης Δικαιοσύνης- πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η θεματική της σημερινής ημερίδας, σχετικά με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης και την πρακτική εφαρμογή της στην Ελλάδα, εμφανίζεται πιο επίκαιρη από ποτέ.

Όλοι μας άλλωστε αναγνωρίζουμε και βιώνουμε ιδιαίτερα την παρούσα περίοδο τις καθυστερήσεις, που παρατηρούνται στην απονομή της Δικαιοσύνης και οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις σε φαινόμενα «αρνησιδικίας». Όλοι μας παραδεχόμαστε και διαπιστώνουμε τα χρόνια προβλήματα των Ελληνικών Δικαστηρίων και τις δυσλειτουργίες που επιτείνουν το αίσθημα ατιμωρησίας και έλλειψης δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Κατά συνέπεια, αποτελεί απαίτηση της κοινωνίας των πολιτών αλλά και των παραγωγικών φορέων και δυνάμεων του τόπου η εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων, που θα συμβάλλουν στην ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης και την αποσυμφόρηση των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Η επιτακτική αυτή ανάγκη παροχής σε όλους τους πολίτες ευέλικτων μηχανισμών επίλυσης ιδιωτικών διαφορών επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα της σημερινής ημερίδας και τη σημασία των απόψεων που θα παρουσιάσουν οι εκλεκτοί και εξειδικευμένοι εισηγητές.

Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η άμεση αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων στην απονομή της Δικαιοσύνης αποτελεί πρόκληση και ύψιστη προτεραιότητα.

Οι δε προσπάθειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν εξαντλούνται μόνο στην ανάληψη σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών, αλλά επεκτείνονται και στην προώθηση και ενεργοποίηση αποτελεσματικών μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι ο θεσμός της διαμεσολάβησης αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά όπλα στη φαρέτρα του Υπουργείου, ο οποίος πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ταχύτερη επίλυση ιδιωτικών διαφορών.

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλές έννομες τάξεις του κόσμου και η σχετική εμπειρία καταδεικνύει τα πολλαπλά οφέλη του θεσμού, τα οποία επιγραμματικά, αναφέρονται στην αμεσότητα της διαδικασίας, στο χαμηλό κόστος αυτής, αλλά και στην καλλιέργεια μεταξύ των πλευρών μιας διαφορετικής νοοτροπίας και προσέγγισης, η οποία βασίζεται στη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και όχι στη σύγκρουση αντίθετων συμφερόντων, με αποτέλεσμα ο θεσμός της διαμεσολάβησης να καθίσταται ιδιαίτερα ελκυστικός, καθώς παρουσιάζει υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε όλον τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, οι διαφορές για τις οποίες τα μέρη προσφεύγουν στη διαμεσολάβηση, επιλύονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ορισμένων ωρών ή ελάχιστων ημερών. Σε έναν κόσμο, στον οποίο οι έννοιες της αβεβαιότητας και της δικαστικής εκκρεμότητας είναι συνώνυμες καθυστερήσεων και ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας για οποιαδήποτε επένδυση, η ύπαρξη σύγχρονων και ευέλικτων μηχανισμών, μέσω των οποίων οιαδήποτε διαφορά θα λύνεται γρήγορα και με μικρό κόστος, συμβάλλει στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Εξίσου δε σημαντικό είναι το γεγονός ότι στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, τα μέρη διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής κοινής απόφασης επίλυσης της διαφοράς. Αντίθετα με τα Δικαστήρια αλλά και άλλους θεσμούς εξωδικαστικής επίλυσης, όπως η διαιτησία, στις οποίες ο Δικαστής ή ο Διαιτητής ως τρίτο αντικειμενικό πρόσωπο, κρίνει επί της διαφοράς και την απόφαση του οποίου τα μέρη δεσμεύονται να σεβαστούν, στη διαμεσολάβηση, η τελική απόφαση αποτελεί προϊόν της διαπραγμάτευσης των ίδιων των μερών, που συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της απόφασης, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαιτέρως υψηλά τα ποσοστά υλοποίησης των αποφάσεων της διαμεσολάβησης, καθώς αυτές ακριβώς οι αποφάσεις δεν επιβάλλονται από τρίτ