Το γραφείο μας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των International Jurists’ (Νυρεμβέργη 22-25 Ιουνίου 2017 )

Συμμετοχή του γραφείου μας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (AGM 2017) των International Jurists που πραγματοποιήθηκε στη Νυρεμβέργη στις 22-15 Ιουνίου 2017