Τέλος στις ουρές δικηγόρων στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)