ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1