Συμμετοχή του κ. Νικόλα Αναστασόπουλου, συνεργάτη της δικηγορικής μας εταιρείας , ως ομιλητή στο συνέδριο «HealthIT Conference 2019: Health in all Politics: Διαμορφώνοντας την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική για την Υγεία». (16-17 Απριλίου 2019, Ίδρυμα Ευγενίδου).

Ο κ. Νικόλας Αναστασόπουλος, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» συμμετείχε ως ομιλητής στην στρογγυλή τράπεζα με θέμα συζήτησης «Ένας χρόνος από την εφαρμογή του GDPR», στο πλαίσιο του «HealthIT Conference 2019: Health in all Politics: Διαμορφώνοντας την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική για την Υγεία», το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 16-17 Απριλίου 2019 στο Ίδρυμα Ευγενίδου υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και με τη συνεργασία του HL7 Hellas, του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., της οποίας καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων εκτελεί η δικηγορική μας εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

Μεταξύ άλλων θεμάτων, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν φλέγοντα ζητήματα στα πεδία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΕΣΥ και του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας δημοσίου και  ιδιωτικού τομέα, ενώ παρουσιάστηκαν και οι σημαντικές εξελίξεις πάνω σε θέματα όπως ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, τα μεγάλα δεδομένα υγείας, το GDPR, τα RIS-PACS κ.ά.