Συμμετοχή του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη, στο 2o FORUM Δικηγορικού Επαγγέλματος eΘέμις. (17 Ιουνίου 2017)

Στα πλαίσιο του 2oυ FORUM Δικηγορικού Επαγγέλματος eΘέμις, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στις 16-17/6/2017 και στη Θεματική ενότητα LegalTech, συμμετείχε o Γιώργος Καρβέλης, Διευθυντής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO). Το θέμα της ομιλίας του ήταν: «Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη: Η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης 2014-2018”.

Στην ομιλία του ο κ. Καρβέλης αναφέρθηκε στο ιστορικό της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-justice) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στα δύο θεσμικά κείμενα που τη διέπουν (τη «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2014-2018» και το «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2014-2018»), στα Ευρωπαϊκά έργα Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης που υλοποιούνται σήμερα και ενδιαφέρουν άμεσα την Ελλάδα, καθώς επίσης έκανε μια περιγραφή των υπηρεσιών/εφαρμογών της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, τη συνεδρία παρακολούθησε και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη του EPLO, κ. Νικόλας Κανελλόπουλος.

Αξιοσημείωτη είναι η ειδική αναφορά που έκανε ο συντονιστής της θεματικής ενότητας  κ. Θανάσης Παυλόπουλος (Δικηγόρος, μέλος του ΔΣ ΔΣΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Τηλεματικής του ΔΣΑ) για τη μακρόχρονη συμβολή του κ. Νικόλα Κανελλόπουλου στην υλοποίηση του οράματος της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, τόσο ως πρώην Συμβούλου του ΔΣΑ όσο και ως πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς επίσης και του κ. Γιώργου Καρβέλη ως πρώην συμβούλου για θέματα Πληροφορικής των Υπουργών Δικαιοσύνης της περιόδου 2011-2015.