Συμμετοχή της Ήρας Χιώνη, Εταίρου της Δικηγορικής Εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος- Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» στο 2nd LAW FORUM ON DATA PROTECTION. (Caravel, 15 Φεβρουαρίου 2023)

Συμμετοχή της Ira-Maria Chioni, Εταίρου της Δικηγορικής Εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος- Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» ως ομιλήτριας στο 2nd LAW FORUM ON DATA PROTECTION που διοργανώθηκε από την Cleon Conferences Communications, με θέμα «Δεδομένα υγείας και συνδεδεμένες συσκευές για σκοπούς προληπτικής ιατρικής» (15 Φεβρουαρίου 2023)
Στην εισήγησή της παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις σε ενωσιακό νομοθετικό επίπεδο αναφορικά με τη χρήση συσκευών και πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της υγείας, καθώς και προβληματισμούς που η χρήση αυτή γεννά σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας της ασφάλειας του ασθενούς.