Συμμετοχή της Αθηνάς Σχινά, δικηγόρου της δικηγορικής μας εταιρείας, στο 5ο Ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, με θέμα εισήγησης «Η επίδραση του νέου ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΚ στο πεδίο των φορολογικών ελέγχων». (Βόλος, 11-12 Μαϊου 2018)

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου με θέμα: “Διάλογοι Συνταγματικού, Διοικητικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου”. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εισηγήσεις που κινήθηκαν γύρω από ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες θεματικές αναφορικά με το Οικονομικό Δημόσιο Δίκαιο,το Φορολογικό Δίκαιο,τη Διοικητική Δίκη, τις Δημόσιες Συμβάσεις,ενώ ιδιαίτερη θέση στον επιστημονικό διάλογο κατείχε ο Νέος Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 EE.

  

Ανάμεσα στους εξέχοντες ομιλητές του συνεδρίου βρέθηκε και η Δικηγόρος της δικηγορικής μας εταιρείας, Αθηνά Σχινά, της οποία η εισήγηση είχε θέμα : «Η επίδραση του νέου ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΚ στο πεδίο των φορολογικών ελέγχων». Σε αυτήν αναφέρθηκαν προβληματισμοί αναφορικά με την υπόχρεωση συμμόρφωσης της Φορολογικής Διοίκησης στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού κατά τη δράση της και ειδικότερα κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων ως προς τις μορφές επεξεργασίας των φορολογικών δεδομένων ως ειδικότερη μορφή προσωπικών δεδομένων.