Συμμετοχή Νικόλα Κανελλόπουλου στο Α΄ Συνέδριο Νομικού Συμβουλίου Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας με τίτλο “Μέτοχοι, Στελέχη και Επιχείρηση: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις “ (2 Οκτωβρίου 2023, Ωδείου Αθηνών.)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το  Α΄ Συνέδριο Νομικού Συμβουλίου Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας με τίτλο “Μέτοχοι, Στελέχη και Επιχείρηση: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις “, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών.

Στο συνέδριο  αναπτύχθηκαν οι εξής 4 ενότητες: «Νέοι κανόνες στη λειτουργία της επιχείρησης», «Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρικό Συμφέρον», «Ευθύνη στελεχών έναντι της εταιρείας και των μετόχων», «Αμοιβές, Μετοχές και άλλες παροχές στα στελέχη».

Ο Νικόλας Κανελλόπουλος, Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Νικόλας Κανελλόπουλος-Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες (NKLAW),  συντόνισε το πρώτο πάνελ του Συνεδρίου με θέμα «Νέοι κανόνες στη λειτουργία της επιχείρησης», όπου  εξερευνήθηκε ο συναρπαστικός κόσμος των καινοτόμων κανονιστικών μηχανισμών για τα προσωπικά δεδομένα, το whistleblowing, την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης που διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων. Εξετάστηκε επίσης, πως αυτοί οι νέοι θεσμοί σχετίζονται με την καινοτομία, την αειφορία, την τεχνολογία και πώς επηρεάζουν τη στρατηγική και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι εισηγητές του πάνελ ήταν οι κ.κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Δ/νων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., Βασίλης Κυριακού, Δικηγόρος στην LEROY MERLIN, Λίλιαν Mήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου – Δικηγόρος Αθηνών και Πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία  (Εuropean Public Law Organisation), Στέφανος Μήτσιος, Partner-Head of Tax της ΕΥ Ελλάδος.