Συμμετοχή Νικόλα Κανελλόπουλου ως ομιλητή στο 7th Data Privacy & Protection Conference με θέμα εισήγησης “Προστασία δεδομένων στο Δημόσιο: Μια χαμένη μάχη ή μια εξαιρετική ευκαιρία;” (05 Ιουλίου2022).

Την Τρίτη 05-7-2022, o κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, συμμετείχε ως ομιλητής στο διαδικτυακό συνέδριο 7th Data Privacy & Protection Conference που διοργανώθηκε από την Boussias με θέμα  την Προστασία δεδομένων στο Δημόσιο. Βασικοί πυλώνες της εισήγησής του ήταν η ανάγκη στάθμισης των δικαιωμάτων των πολιτών κατά την ικανοποίησή τους από τους δημόσιους φορείς, όπως το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα ή σε στοιχεία καταγγελλόντων, τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του Ν. 4624/2019, που ρυθμίζει ειδικότερα θέματα στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 στη χώρα μας, καθώς και οι προϋποθέσεις νομιμότητας διαβιβάσεων προσωπικών δεδομένων από δημόσιο φορέα σε δημόσιο φορέα 3ης χώρας.

Ο κ. Κανελλόπουλος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως, ενώ βρισκόμαστε στο κατώφλι της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ο δημόσιος τομέας στη χώρα μας, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού, δεν εμφανίζει το απαιτούμενου επίπεδο συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, όπως επεσήμανε, θα πρέπει να αναληφθούν άμεσα οι απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να προχωρήσει η συμμόρφωση του δημοσίου τομέα και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα νομικά και τεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν.

Την εισήγησή του ολοκλήρωσε εκτιμώντας πως η εφαρμογή του Κανονισμού στο δημόσιο τομέα, δύναται να αποτελέσει εξαιρετική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων στη χώρα μας, το οποίο στη συνέχεια δύναται να αποτελέσει πρότυπο για τη δημιουργία αντίστοιχων σταθερών και λειτουργικών νομοθετικών πλαισίων για άλλους κλάδους δικαίου. Με τον τρόπο αυτό, όπως ανέφερε, θα μπορέσει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη έναντι στο κράτος και η διαφάνεια, που αποτελούν πρωταρχικούς στόχους κάθε ευνομούμενου κράτους και χάρη στις οποίες μπορεί να οικοδομηθεί ευέλικτη, σύγχρονη και αποτελεσματική Διοίκηση.