Ποινικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες αναφορικά με τη διαχείριση και επιτυχή εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμών και του Αρείου Πάγου σε ποινικές υποθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εγκλήματα κατά της ζωής και της περιουσίας, οικονομικά εγκλήματα, αγορανομικές παραβάσεις και διοικητικές παραβάσεις επισύρουσες ποινικές κυρώσεις. Αντιλαμβανόμενοι το διακύβευμα κάθε ποινικής δίκης και τη σημασίας της ατομικά για τον εντολέα μας, αντιμετωπίζουμε με απόλυτη ευσυνειδησία, αφοσίωση και σπουδή κάθε παράμετρο των υποθέσεων που μας ανατίθενται, ενώ καθοδηγούμε και συμβουλευτικά τον πελάτη μας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.