Δίκαιο Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οι δικηγόροι μας παρέχουν στους πελάτες μας ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σχετιζόμενων με ζητήματα δικαίου βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ τους υποστηρίζουν στην πρόσδοση αξίας στην άυλη περιουσία τους. Ως σύμβουλοι, αναλαμβάνουμε και εκτελούμε διαδικασίες προστασίας σημάτων, παραχώρησης αδειών χρήσης, προστασίας λογισμικού, συμφωνιών εμπιστευτικότητας και κατάθεσης ευρεσιτεχνιών, απευθυνόμαστε δε σε όλους τους εκάστοτε αρμόδιους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Μέσω της δικαστηριακής μας πρακτικής, έχουμε χειριστεί και χειριζόμαστε καθημερινά πλήθος υποθέσεων διανοητικής ιδιοκτησίας -ακόμα και όταν ανακύπτουν στο πλαίσιο ιδιαίτερων διαδικασιών, όπως η πτωχευτική διαδικασία-, προστασίας του καταναλωτή, παράλληλων εισαγωγών, παραπλανητικών-συγκριτικών διαφημίσεων και λοιπών περιορισμών.