Δίκαιο Τουρισμού

Η εταιρεία μας αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στο πεδίο του τουρισμού, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην Ελληνική οικονομία, το πολλαπλασιαστικό του αποτέλεσμα στο ΑΕΠ και το γεγονός ότι θεωρείται ο πιο ελκυστικός επιχειρηματικός τομέας στην Ελλάδα. Ως εντολοδόχοι αναγνωρισμένων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που κυριαρχούν στο πεδίο του τουρισμού, στοχεύουμε στην παροχή υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα και στην άμεση προσέγγιση κάθε ζητήματος, παραμένοντας προσηλωμένοι στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των πελατών μας. Η άρτια στελεχωμένη ομάδα μας διαχειρίζεται αποτελεσματικά το σύνολο των νομικών ζητημάτων που αφορούν την τουριστική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων και Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως θεσπίσθηκαν με το νόμο 4002/2011, ζητήματα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων όπως θεσπίσθηκαν με το νόμο 4276/2014, τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση καθώς και ζητήματα αδειοδότησης και κατηγοριοποίησης.