Δίκαιο Ανταγωνισμού

Το πεδίο του δικαίου του ανταγωνισμού είναι εξαιρετικά απαιτητικό και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται από τους καταρτισμένους δικηγόρους μας με ιδιαίτερη επιμέλεια και έμφαση στις οικονομικές και τεχνικές λεπτομέρειες κάθε περίπτωσης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα των υποθέσεων του δικαίου του ανταγωνισμού, ενώ αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των πελατών μας, μεγάλων εταιρειών με ισχυρή παρουσία στις οικείες σχετικές αγορές, ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, την κατάθεση γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων, καθώς και το χειρισμό υποθέσεων αθέμιτου ανταγωνισμού.