Δίκαιο Αδικοπραξιών

Στο απαιτητικό πεδίο του δικαίου των αδικοπραξιών, στοχεύουμε στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της ομάδας μας και των εντολέων μας, αναφορικά με τις ανάγκες τους, διαχειριζόμενοι με μεγάλη προσοχή και επαγγελματισμό  κάθε αξίωση αστικού δικαίου για αποζημίωση που μπορεί να εγερθεί εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο από πράξεις ή παραλείψεις του προκάλεσε σωματική βλάβη ή θάνατο σε τρίτο πρόσωπο. Οι δικηγόροι μας παρίστανται ενώπιον όλων των πολιτικών δικαστηρίων κάθε βαθμού, σε υποθέσεις αποζημίωσης  όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων υλικές και μη υλικές ζημίες, κυρίως στα ακόλουθα πεδία:

  1. Τροχαία ατυχήματα – Ο Νόμος ΓΠΝ/1911 «Ποινική και Αστική Ευθύνη από Αυτοκίνητα» θεσπίζει αντικειμενική ευθύνη του οδηγού, του ιδιοκτήτη και του κατόχου του αυτοκινήτου έναντι εκείνων που υπέστησαν σωματική βλάβη.
  2. Ευθύνη του μεταφορέα στις σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές.
  3. Εργατικά ατυχήματα
  4. Ελαττωματικά προϊόντα