Ρυθμίσεις Cookies

Τα cookies αυτά συλλέγουν στοιχεία για τον χρήστη του ιστοτόπου και επιτρέπουν τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν στην παρακολούθηση των επιδόσεων του ιστοτόπου, τη μέτρηση των επισκέψεων, την παρακολούθηση του τρόπου πρόσβασης στον ιστότοπο κ.ο.κ.

Για περισσότερες πληροφορίες για Google Analytics cookies μπορείτε να ανατρέξετε στο: https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906.

Cookie

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

_ga

Google analytics

2 χρόνια (προεπιλογή κατασκευαστή)

Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό δεδομένων επισκέπτη, συνεδρίας και για τις αναφορές αναλύσεων τοποθεσιών

_gid

Google analytics

24 ώρες

Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών σε μοναδικούς επισκέπτες